ประเทศไทย 20 000tons เม็ด line

2020-06-08 08:00:00

ประเทศไทย 20,000 ตันเม็ดเม็ดรายเดือน 12 หน่วย 860 เม็ด mill หนึ่ง uinit 860 เม็ด mill,220kw ความจุ 3.5 ตันต่อชั่วโมง


สินค้า:pelletsplantline:pelletsplantline1.jpg


Chat with us