สายเม็ด 20 ตันต่อชั่วโมง

2020-06-17 09:45:00

เครื่องโรงสีเม็ด 580 เครื่อง 15 หน่วย หนึ่งหน่วย 580,132kw กำลังการผลิตเม็ด 1.5-2 ตันต่อชั่วโมง

สินค้า:pelletmill:pelletmill4.jpegChat with us