สายเม็ด 7 ตัน

2022-08-13 17:39:52

สองหน่วย 860 หนึ่งหน่วย 860,220kw กำลังการผลิต 3.5 ตันเม็ดต่อชั่วโมง

PIC_20160420_080156_80E.JPG

Chat with us