เส้นเม็ดประเทศไทย 6-7 ตัน

2022-08-13 17:36:36

สายเม็ดประเทศไทย 6-7 ตัน สองหน่วย 860 โรงสีเม็ด 3.5 ตันเม็ดต่อชั่วโมง

PIC_20150307_112435_D70.jpg

Chat with us