Dây chuyền viên 20 tấn mỗi giờ

2020-06-17 09:45:00

Máy nghiền viên 15 đơn vị 580, một đơn vị 580.132kw, công suất 1,5-2 tấn viên mỗi giờ

Sản phẩm: máy ép viên: pelletmill4.jpegChat with us