dây chuyền viên nén 20 000 tấn Thái Lan

2020-06-08 08:00:00

Dây chuyền viên nén 20 000 tấn Thái Lan hàng tháng, nhà máy viên nén 12 đơn vị 860, một nhà máy viên nén uinit 860, 220kw, công suất 3,5 tấn mỗi giờ


Sản phẩm: pelletsplantline: pelletsplantline1.jpg


Chat with us