Dòng viên nén 7 tấn

2022-08-13 17:39:52

hai đơn vị 860, một đơn vị 860.220kw, công suất 3,5 tấn viên mỗi giờ

PIC_20160420_080156_80E.JPG

Chat with us