máy sấy quay ba lớp

2020-06-07 08:00:00

Nguyên liệu mùn cưa có độ ẩm 50%, sau khi sấy sản phẩm có độ ẩm 15%.

Sản phẩm: pelletsplantline: pelletsplantline5.JPG


Chat with us